DANI OTVORENIH ATELJA

Ponedjeljak \\ 19:00 - 21:00
Srijeda \\ 11:00 – 13:00
Labin Stari grad

Starogradska jezgra Labina živi sa i za svoje umjetnike. Doživite susret sa umjetnikom i ambijentom njegovog ateljea.

karta

Programski partner